Home

CONTACT \ Contact

CONTACT 

CONTACT

Voorzitter: Heleen Deurloo - heleendeurloo@gmail.com
Secretaris: Bertus Hidding - myhidding@gmail.com
Algemeen lid: Antje Solf - antjesolf@hetnet.nl
Penningmeester: Lammert Bolhuis - lhbolhuis@hetnet.nl
Secretariaat en Website-beheerder: Marieke de Wiljes -wiljesm@gmail.com
 

Stichting Kunst en Ambacht Ten Boer